1. KEDY A KAM máme prísť?
 2. VÝBER FOTOSTENY
 3. BUDEME PRE VÁS VYTVÁRAŤ GRAFIKU?
 4. DĹŽKA PRENÁJMU

 • Parking pre 1 auto
 • Priestor cca 3x3m
 • Elektrickú zásuvku
 • Stôl na rekvizity

Rezerváciu je potrebné vykonať písomne, cez náš e-mail

Rezervujeme si u Vás fotobúdku na svadbu , ples , stužkovú , ....

 • Meno a Priezvisko
 • Termín rezervácie (dátum)
 • KDE    -máme prísť (adresa)
 • KEDY  - máme prísť (čas)
 • Dĺžka prenájmu
 • Mobil

Pokiaľ si nenájdete, to čo hľadáte🙈 Jednodúcho si to napíšete ❤️

#adamkuric #fotobudkanasvadbu #fotokutik #fotobox #svadobnyden #svadobnyfotograf #svadobnyprogram #rekvizity #rekvizitynafotenie #sony #a7riii #sigma#35mmf12
...

🤭😜😜🤪😄

#adamkuric #fotobudkanasvadbu #fotokutik #rekvizity #rekvizitynafotenie #svadba
...

Každú fotostenu pred každou svadbou žehlíme 👌❤️Lebo dokonalosť má svoje benefity ❤️🙈 Fotostena je veľká 3x2m

#adamkuric #fotobudkanasvadbu #fotokutik #fotobudka #fotostena #fotostenanasvadbu
...

Nie je to len o tom, že prídeme na Vašu svadbu, vykonáme svoju prácu a ideme domov. Túto činnosť nerobím kvôli peniazom (aj keď áno, robím.. všetci potrebujeme peniaze pre dôstojný život) avšak Groó tejto práce, neviem či sa to dá nazvať práca🤷‍♂️ Skôr je to zakaždým zážitok a to nie len na strane mojej, či mojej asistentky✨ Moja kráľovský modrá Fotobúdka vyniká svojím vzhľadom.., čo ju robí výnimočnou na prvý pohľad. Výnimočná nie je len po technickej stránke, svojimi funkciami, ale najmä svojou pridanou hodnotou🥰, ktorá vzniká počas samotného prenájmu fotobudky čím sa stáva Prémiovou a s tým súvisiacou jedinečnou na slovenskom trhu.

www.fotobudkanasvadbu.sk
#fotobudkanasvadbu #fotobudka #fotokutik #svadba #slovakia
...