Civilný sobáš a jeho špecifiká

Fotokutik - Prémiová fotobudka na svadbu | Svadobny dar

Civilný sobáš a jeho špecifiká

Sobáš v exteriéri

Uzavretie manželského zväzku je pre nevestu a ženícha výnimočným zážitkom, na ktorý budú celý život s láskou spomínať. Povedať si svoje ÁNO pred zrakom milujúcej rodiny a priateľov je najsilnejším momentom svadobného dňa. Plánujete svadbu a rozmýšľate nad tým, či zvoliť cirkevný alebo civilný sobáš? V tomto článku vám priblížime výhody a nevýhody civilného sobáša a aj to, čo potrebujete vedieť pri jeho vybavovaní.

Výhody civilného sobáša

Čoraz častejšie si nastávajúci mladomanželia želajú spečatiť svoju lásku na rovnakom mieste, kde sa bude následne odohrávať aj hostina a oslava. Pre tento prípad je civilný sobáš ideálny. Obrad sa totižto nemusí konať priamo na matričnom úrade. Z hľadiska presúvania sa svadobčanov je konanie celého svadobného programu na jednom mieste veľmi praktické. Príprava na civilný sobáš je omnoho jednoduchšia ako v prípade cirkevného. Snúbenci nemusia podstupovať žiadnu predmanželskú prípravu a vybavovanie, v prípade obradu priamo na matričnom úrade, začína a končí vyplnením jedného tlačiva. Možnosť upustiť uzdu fantázie.

Chceli by ste spečatiť svoju lásku v teplovzdušnom balóne, na skale alebo v chráme vytesanom z ľadu? Aj toto je možné, avšak podľa zákona o rodine musí byť miesto, kde sa sobáš odohráva, vhodné pre túto príležitosť. Preto ak túžite po netradičnom mieste pre váš obrad, nezabudnite o tom v dostatočnom predstihu informovať príslušný matričný úrad, ktorý zváži, či toto prostredie neprekračuje hranice dôstojnosti.  V predošlom článku o cirkevnom sobáši sme spomínali, že oddávajúci kňaz väčšinou nepovoľuje mladomanželom vyzdobiť kostol podľa svojich predstáv, nehovoriac o zasahovaní do priebehu obradu. Civilný sobáš je aj v tomto oveľa flexibilnejší. Či už by ste chceli, aby k oltáru utekal pes s obrúčkami na obojku, alebo ste vášnivý tanečníci a túžite do manželstva vtancovať, toto všetko sa dá konzultovať s matrikárom/kou.

Azda jedinou nevýhodou civilného sobáša, v porovnaní s cirkevným, je cena. Ak sa chcete brať na matričnom úrade, ktorý prislúcha trvalému pobytu aspoň jedného z vás, neplatíte nič. Ak sa však sobáš koná pred iným než príslušným úradom, alebo ak si žiadate o výjazd matrikára/ky mimo úradne určenej miestnosti, pripravte sa na poplatky. Tieto poplatky sa môžu líšiť v závislosti od vašich požiadaviek, a preto sa vždy vopred informujte o tom, akú sumu budete musieť zaplatiť.

Ako vybaviť civilný sobáš?

Ak už máte zvolené miesto aj približný dátum svadby, je na čase zavolať na matričný úrad prislúchajúci k obci, v ktorej sa bude sobáš konať, a informovať sa o voľných termínoch. Či už sa váš obrad uskutoční v mieste trvalého bydliska jedného z vás, alebo nie, musíte ako prvé podať žiadosť o uzavretie manželstva na matričnom úrade prislúchajúcom vášmu trvalému bydlisku. Na vyplnenie tohto tlačiva budete obaja potrebovať originál rodného listu a platný občiansky preukaz. Pokiaľ sa nejedná o vaše prvé manželstvo, musíte predložiť aj úmrtný list zosnulého manžela/manželky, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení predošlého manželstva za neplatné. Ak sa plánujete brať priamo na tomto úrade, touto žiadosťou vaše vybavovačky končia. No ak sa obrad uskutoční inde, musíte vašu matriku požiadať o delegáciu sobáša. Je to povolenie na uzavretie manželstva pred iným než vašim príslušným matričným úradom. S týmto povolením potom pôjdete na matriku, na ktorej ste si zarezervovali termín sobáša. Nezabúdajte, že v žiadosti o uzavretie manželstva uvádzate už aj vaše budúce priezviská a priezviská vašich detí, a preto je toto potrebné si dopredu premyslieť.

Fotograf na svadbu Adam Kuric

Máte otázky?
Využite Online chat 🙂